Нашите инвестиции

Насърчаване на всички, навсякъде чрез инструменти за изграждане на знания и умения за справедлив достъп до надеждни, удобни начини за трансфер на пари.

Партньори в нашата глобална общност за сътрудничество


Служители, които създават промяна

Visa насърчава и подкрепя стремежа на служителите си да допринасят по вдъхновяващ за тях начин, независимо дали чрез доброволчество, дарения или създаване на възможности за хора и общности в нужда.

Свободно време за доброволческа дейност

Служителите получават 16 часа свободно време за доброволческа дейност.

Програми за наставничество и заеми

Нашите служители подпомагат експертно малкия бизнес и програмите за заеми на Kiva

Долари за герои

Служителите получават 10 долара на час за доброволчески дейности, които да дарят за благотворителност


Правим измерими добрини

Малък и микробизнес

50 M

Ние се ангажираме да цифровизираме 50 милиона малки и микропредприятия по цял свят до 2023 г., като част от усилията ни за развитие на дигиталния капитал.

Равнопоставеност и приобщаване

500 M

Постигнахме целта си да осигурим на 500 милиона необслужвани/недостатъчно обслужвани лица достъп до дигитални разплащателни сметки до 2020 г. и продължаваме работата.

Общност

80 %

Постигнахме целта си 85% от нашите служители да участват в програмите на Visa, за да имат принос за своите общности през финансовата 2022 г.*

* Данни, оценени през фискалната 2022 г. (FY22), която продължава от октомври 2021 г. до септември 2022 г.

Открийте Фондация Visa

Фондация Visa се стреми да подкрепя приобщаващи икономики, където всеки, навсякъде може да процъфтява.