• За всеки и навсякъде

  Разнообразна и приобщаваща работна среда, към която принадлежите.

 • Международен ден на жената

  Докато празнуваме Международния ден на жената, вижте как Visa подкрепя смелите, млади жени-предприемачи в реализацията на техните бизнес мечти.

 • Инициативата „Springboard“ - възможност за успех

  Visa си партнира с инициативата „Springboard“ в Bay Area, за да предостави кариерни възможности в областта на технологиите на младежи от бедни райони

 • Доведете детето си на работа

  Вижте как над 800 деца и техните родители, работещи за Visa, се насладиха на ден, прекаран в централата на компанията. Изживяване, което разпали тяхното въображение, помогна им да разберат бизнеса на Visa и им позволи да надникнат в бъдещето чрез последните технологичните иновации.

Alfred F. Kelly, C.E.O. of Visa

Всеки е важен


Всеки има своята история

Универсалното приемане на всички, където и да са, е не само това, което нашата марка обещава, а и основата на корпоративната ни култура. Поощряваме културата на целенасочено приобщаване, за да изградим чувството на взаимосвързаност на работното място, като подкрепяме многообразието на мисълта, културата и начина на живот. Работим рамо до рамо по забавен, значим и вдъхновяващ начин. Запознайте се с четирима служители с важен принос в семейството на Visa.
Visa employee Erin, Financial Inclusion Team and Visa Women’s Network.
Visa employee Adam, Public Policy Team & Visa Pride (LGBTQ+).
Visa employee Otto, Innovation and Strategic Partnership Team.
Visa employee Carolina, Data Analytics Team.

Ресурсни групи служители

Можете веднага да се присъедините към нашата общност, като се включите в някоя от ресурсните групи служители (ERG) и групите за разнообразие и приобщаване по света. Ресурсните групи са само един от начините да се свържете с други, които споделят Вашето културно наследство, начин на живот или кауза. Тези групи допринасят за по-доброто разбиране на качествата, таланта и приноса на нашите служители.

Всеки се учи и се развива

Вашият опит във Visa не е само ежедневната работа, но и множеството нови възможности за обучение и развитие, вълнуващите проекти и връзките с хора, които държат да напреднете в кариерата толкова, колкото Ви покаже дръзновението Ви. Ние сме малка компания от голямо значение, в която Вашият принос е експонентен — придобиването на нови знания и умения е даденост.

Всеки има свой живот

Разбираме, че в живота се случва много. Ценим хората като цялостни личности и искаме и Вашето усещане да бъде, че сте открили баланса между правилните приоритети.
Closeup of a woman smiling with three people on their laptops in the background.
A baby with its eyes closed lying in a bed being kissed by its parents who are lying on both sides.
Closeup portrait of a daughter embracing her mother.

Всеки има принос


Всеки носи отговорност


Всички са свързани

Нашият специализиран екип за многообразие при назначаването е в тясна връзка с важни мрежи от организации и университети, насочени специално към студентите и професионалистите, жените и етническите малцинства. Активно търсим многообразна общност от хора, които не се страхуват да са неудобни, да проправят нови пътища и да поемат рискове, които са запалени от новите технологии, преобразяващи живота ни, и които искат да участват в промяната на начина, по който по света се прави бизнес. Ето само някои от организациите, с които сме свързани:
Berkeley Haas logo.
National Society of Black Engineers (NSBE) logo.
Grace Hopper Academy logo.
Out and Equal Workplace Advocates logo.
Hispanic IT Executive Council logo.
Catalyst logo.

Признати от Visa

Anita Borg logo.
Human Rights Campaign logo.
Bloomberg logo.

#LifeAtVisa

Последвайте ни в Instagram и открийте своето Навсякъде.

Присъединете се към екипа на Visa днес

Постоянно търсим водещи таланти.