Оценяване на уникалната идентичност и приноса на всички служители

Приобщаването и многообразието са задължителни за бизнеса – от нашата работна сила до продуктите, които проектираме, и фирмите, които обслужваме.

Създаването на приобщаващо и изпълнено с разнообразие работно място е ключов приоритет.

Нашата стратегия за приобщаване и многообразие помага на всички нас да достигнем пълния си потенциал.

Приобщаването е в основата на всичко, което правим

Нашето въздействие идва от нашите хора

Ана М., директор по продуктово управление в Сао Пауло, Бразилия

„Ние насърчаваме финансовото приобщаване на традиционно недостатъчно обслужваните сегменти от населението.“

Титилопе А., старши инженер по киберсигурност в Остин, Тексас

„Аз съм част от екип, който използва изкуствен интелект и иновативни технологии на Visa, за да защитава нашата глобална платежна мрежа и милиарди потребители всеки ден.“

Дамиджан П., Ръководител на сектора за развитие на приемането в Берлин, Германия

„Visa свързва бизнеса с купувачите... като им помага да дигитализират и да растат, защото, когато всички са включени, се случват добри неща.“

Ерик Л., старши ръководител бизнес развитие в Сингапур

„Visa насърчава култура на откритост и споделяне на знания, което е наистина важно, за да се гарантира, че всеки се чувства включен, когато дойде на работа.“

Споделяте ли нашите ценности?

Присъединете се към нашия екип Място, където всеки принадлежи.