Център за поверителност на Visa

Visa цени Вашето доверие и уважава Вашата поверителност. Този Център за поверителност ще Ви помогне да разберете как използваме Вашата лична информация. Можете също да намерите връзки, които да Ви помогнат да упражнявате правата си за поверителност и да управлявате избора си за поверителност.
A smiling woman in her kitchen holds her phone.


An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

The Visa sign outside the Foster City, California office.