• Подкрепа от Visa, когато се нуждаете от нея

    Получете нужната информация, за да разрешите даден проблем и научете повече за предимствата, налични за картодържателите на Visa.

An illustration of an airplane, star, baseball, spoon and fork inside circles.

Предимства на картите

Възползвайте се максимално от Вашата карта Visa.
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

Сигурност

Използвайте своята карта с увереност и сигурност.
Illustration of an airplane going around the globe.

Помощ при пътуване

Плащайте уверено в движение.

Такси на търговеца

Загубена или открадната карта Visa?

Съобщете за загубена карта, като се обадите на Visa на 1-800-847-2911.
An illustration of an airplane, star, baseball, spoon and fork inside circles.

Предимства на картите

Възползвайте се максимално от Вашата карта.
Gavel

Оспорвани такси

Какво да направите при искания за корекция на трансакции.
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Правила + обменни такси

Научете повече за допълнителните такси.

A man inside a café, working at his laptop.
A woman standing at a table inside a flower shop, looking at her laptop.
A man talking to a woman seated at a table in a café.

man looking at laptop