• Visa Secure с EMV® 3-D Secure

    Проверка на автентичността от следващо поколение, която ще направи световната е-търговия сигурна в реално време.

Visa Secure с EMV 3-D Secure

Преди над 15 години Visa първа създаде протокола 3-D Secure за защита на трансакциите при дигитална търговия посредством допълнително ниво на проверка на самоличността преди оторизация. 3-D Secure (3DS) позволява обмена на данни между търговеца, издателя на картата и, когато е необходимо, клиента, за да потвърди, че трансакцията е направена от законния притежател на сметката.

Как работи услугата

Visa Secure с EMV 3-D Secure осигурява преимущества за всички заинтересовани страни в усъвършенстван обмен на данни. Към днешна дата вече се използва от издатели и търговци по цял свят. Visa Secure ще продължи да става по-добра, за да защитава новите канали за плащания, докато се развиват.

Преимущества


Ресурси

Visa Secure logo.

Свържете се директно с издателя на Вашата карта Visa за повече информация