• Създайте на клиентите съответстващо потребителско преживяване и генерирайте нарастващи продажби

    Достигнете до нови клиенти, които да се връщат отново и отново.

Using Visa Mobile Pay at a contactless-enabled terminal.

Person viewing Visa Commerce Network information on mobile phone.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Man using laptop displaying digital advertising.
Woman using laptop with cup of coffee nearby.

Научете повече за решенията за лоялност и офертите на Visa