• Visa Secure с EMV® 3-D Secure

    Проверка на автентичността от следващо поколение, която ще направи световната е-търговия сигурна в реално време.
Visa Secure logo.

Свържете се директно с издателя на Вашата карта Visa за повече информация