VisaNet +AI

VisaNet +AI е набор от мрежови услуги, които помагат за предоставяне на по-интелигентно разрешение, клиринг и сетълмент за банки, търговци и потребители.

Ново поколение по-бързи и по-интелигентни услуги

Инвестирахме в платформите, необходими за изпълнение на сложни модели с изкуствен интелект за милисекунди, позволявайки нови възможности в трансакционните потоци със скоростта и надеждността на VisaNet.

Интересувате ли се от VisaNet +AI?

Свържете се с Вашия представител на Visa или се регистрирайте, за да научите повече за бъдещето на плащанията.
¹95% средна точност, наблюдавана при вътрешна симулация на модела Smarter STIP офлайн на трансакции през четвъртото тримесечие на 2019 г. за всички Visa BINs в световен мащаб.