Заедно можем да направим повече за нашата планета

Постигнахме въглероден неутралитет в нашите операции и преминахме към 100% възобновяема електроенергия.¹ А сега работим, за да стимулираме устойчива търговия и да подкрепим спешните климатични действия и прехода към нисковъглеродна икономика.