Лидерство чрез личен пример

Поощряване на корпоративната отговорност и прозрачност за успешна бизнес среда. Научете повече в Доклада на Visa за корпоративна отговорност за 2016 г.