• Един по-добър начин да направиш и да получиш плащане

    Ние помагаме на потребителите и търговците да правят бизнес с увереност.

Нашият бизнес

Нашите технологии и иновации правят цифровите разплащания реалност за потребителите, бизнеса, банките и правителствата.

Illustration of small business store front with figure in doorway.

Търговецът

Търговецът, ресторантът, хотелът или авиокомпанията, които приемат Visa.
Bank.

Акцептиращата банка

Финансовата институция, която позволява на търговците да им бъде платено.
Visa credit card.

Издателят

Финансовата институция, която предоставя карти и платежни продукти на Visa.

Картодържателят

Потребителят или бизнесът, използващи карти и платежни продукти на Visa.
Historical photo of employees working in a computer room in the 1950s.