Финансово приобщаване

Глобалната мрежа на Visa е мощна платформа за насърчаване на финансовото приобщаване. С приобщаването на хората към официалните финансови услуги, ние подобряваме живота им, създаваме възможности и укрепваме икономиките.

Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.