Общи условия на Visa Solution

ВАЖНО: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА VISA SOLUTION („УСЛОВИЯ“). ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ КАРТА ЗА VISA SOLUTION. ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗАМЕНЯТ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО VISA SOLUTION. 

За регистрации на Visa Solution след  1 Юли, 2024 г. се прилага следният раздел.

Visa Solution зависи от допустимостта на картодържателя. Разбирате, че когато Вашият Издател предоставя Click to Pay, може да не отговаряте на условията за Visa Solution. Visa обаче може да се координира с Вашия Издател (включително чрез споделяне на информация, която сте предоставили, за да се регистрирате за Visa Solution), за да гарантира, че получавате подходящи и оптимизирани услуги. Ако не отговаряте на условията за Visa Solution, разбирате, че признаването и потвърждаването на тези Условия не създава споразумение с Visa и останалите Условия няма да се прилагат. Термините, написани с главни букви, са както са дефинирани в настоящите Условия.

  1. Visa Solution

  Visa Solution се управлява от Visa U.S.A. Inc. („Visa“). Информацията за връзка с Visa е включена в „Свържете се с нас“, Раздел L по-долу.

  Както се използва в настоящите Условия, терминът „Visa Solution“ ще означава всичко от следното: всички характеристики, функционалност и услуги на Visa Click to Pay и/или Visa Checkout, налични към момента или добавени в бъдеще, независимо дали са брандирани като Visa Click to Pay, Visa Checkout или друго наименование и дали е достъпно чрез уебсайта на Visa Solution или мобилния сайт, управляван като домейн или поддомейн („Уебсайт“), или чрез приложение или функционалност, предлагани от банка издател или платежна институция, търговец или друго трета страна (общо „Услуги“); лога, дизайни, текст, изображения, видеоклипове, графики, софтуер и друго съдържание и материали на Visa или нейните лицензодатели, достъпни чрез Visa Solution, както и техния избор и подреждане (наричани заедно „Съдържание“); и хардуера, софтуера и мрежите на Visa, свързани с предоставянето на VISA SOLUTION за Вас (наричани заедно „системата Visa Solution“).

  Visa Solution Ви предлага (i) възможността да съхранявате разплащателна сметка и друга свързана информация, като имейл адрес, номер на мобилен телефон и адреси за фактуриране и доставка („Данни за картата“) за Вашите Visa кредитни карти, Visa дебитни карти и Visa предплатени карти с възможност за презареждане, и други карти или начини на плащане, за които Visa е решила, че отговарят на условията за използване с Visa Solution („Допустими карти“); и (ii) възможността да използвате Visa Solution за споделяне на данните за картата Ви с търговци или други трети страни, които показват иконата Click to Pay , където се приема Visa, или които показват знака Visa Checkout, за да им позволят обработка на трансакция. Visa може автоматично да актуализира определени данни за картата, като номер на карта и дата на изтичане, както е предоставено от финансовата институция или друго образувание, което е издало Вашата Допустима карта(и) („Издател“).

  Вашият Издател може да предостави допълнителна информация относно Вашата Допустима карта(и), като например наличието на наградни точки, опции за вноски и други предимства на Допустимата карта(и). Ако е така, ние Ви представяме тази информация във Visa Solution така, както е, както е получено от издателя на Вашата Допустима карта. Ако имате въпроси относно тази информация, моля, свържете се с Вашия Издател.  Когато е приложимо, Visa ще обработи Вашата информация, за да определи дали отговаряте на условията за тези опции или предимства и за да Ви ги покаже.

  Когато използвате Visa Solution, ние ще предадем данните за Вашата карта на търговеца или друга приложима трета страна, за да им позволим да обработят трансакцията. Visa може да генерира цифров сурогат на номера на Вашата платежна сметка за Допустима карта Visa (токен), който да се използва, за да помогне за защитата на Вашите Допустими карти. Вие се съгласявате, че търговецът или друга приложима трета страна може да предава информация за трансакцията към приложимата мрежа за Вашата Допустима карта и че Вашата трансакция ще бъде платена с помощта на Допустимата карта, която сте избрали.

  Вие потвърждавате, че данните за картата, съхранявани или предоставени чрез използване на Visa Solution, са предоставени от Вас или, в определени юрисдикции, от Ваше име от Вашия Издател или търговец или трета страна и съдържат лична финансова информация. Можете да използвате Допустими карти във връзка с Visa Solution само ако Вашият Издател Ви счита за картодържател или упълномощен потребител и Вашето име е показано на Допустимата карта. Вие потвърждавате и се съгласявате, че носите отговорност за пълнотата и точността на данните за картата и друга информация, която съхранявате с Visa Solution или предоставяте чрез използване на Visa Solution. Трябва да използвате само валидни имейл адреси и телефонни номера, притежавани или контролирани от Вас. Въпреки че Visa може да извършва определени проверки за валидиране на данните за картата за карти Visa, Visa не носи отговорност за точността на картовите данни или друга информация, която предоставяте, включително дали данните за картата са актуални.

  Visa Solution не е банкова или платежна сметка и не предлага никакъв кредит на Вас или търговец. Всяка трансакция, която правите с помощта на Visa Solution, ще бъде отразена в акаунта, който се отнася до Допустимата карта, която използвате за трансакцията. Плащането на тази сметка е въпрос единствено между Вас и Издателя на допустимата карта.

  2. Важно известие относно Вашите трансакции

  ВЪПРЕКИ ЧЕ VISA SOLUTION ПОМАГА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТРАНСАКЦИЯТА, VISA НЕ Е СТРАНА ПО ТРАНСАКЦИЯТА И ПЛАЩАНЕТО КЪМ ИЛИ ОТ ТЪРГОВЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА VISA SOLUTION ОТ ВАША СТРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, Е ЕДИНСТВЕНО МЕЖДУ ВАС И ТЪРГОВЕЦА.

  АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА КОЯТО И ДА Е ТРАНСАКЦИЯ, ИЗВЪРШЕНА С ПОМОЩТА НА VISA SOLUTION, ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ ТЪРГОВЕЦ И/ИЛИ С ИЗДАТЕЛЯ НА ДОПУСТИМАТА КАРТА, КОЯТО СТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ ЗА ТРАНСАКЦИЯТА. МОЛЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ VISA НЕ Е СТРАНА ПО ТРАНСАКЦИЯТА И СЛЕДОВАТЕЛНО VISA НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА РАЗРЕШИ ПОДОБНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ С ТРАНСАКЦИЯТА.

  АКО ИМАТЕ СПОР С ТЪРГОВЕЦ ОТНОСНО ТРАНСАКЦИЯ, ИЗВЪРШЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С VISA SOLUTION, ВИЕ НОСИТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА УРЕЖДАНЕТО НА СПОРА ДИРЕКТНО С ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ЧРЕЗ ВАШИЯ ИЗДАТЕЛ. ПОРАДИ НАЧИНА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА VISA SOLUTION, VISA НЕ Е СТРАНА ПО ТРАНСАКЦИЯТА.

  3. Условия на услугата

  Visa Solution може да не е достъпно за всички Допустими карти. Освен това Visa може по свое усмотрение да премахне Допустимите карти от VISA SOLUTION или да предотврати активирането на Допустими карти за Visa Solution, а Visa може също така да преразгледа по всяко време допустимостта на конкретни или общи кредитни, дебитни и презареждащи се предплатени карти и други карти или методи на плащане, които представляват Допустими карти.

  4. Допустимост

  Visa Solution е достъпно само за лица, които са:

  1. жители на една от следните юрисдикции: Андора, Аржентина, Австралия, Австрия, Белгия, България, Бразилия, Канада, Нормандските острови, Чили, Китай (континентална част и Хонконг), Колумбия, Хърватия, Кипър, Чешка република, Дания, Доминиканската република, Фарьорски острови, Финландия, Франция, Германия, Гибралтар, Гърция, Гренландия, Унгария, Индия, Ирландия, остров Ман, Италия, Кувейт, Лихтенщайн, Малайзия, Малта, Мексико, Монако, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Перу, Полша, Катар, Румъния, Сан Марино, Саудитска Арабия, Сингапур, Словакия, Словения, Южна Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Украйна, Обединените арабски емирства, Обединеното кралство, Съединените щати (включително техните територии) или Ватикана, тъй като всяка юрисдикция е налична („Допустими юрисдикции“);
  2. законовата възраст за пълнолетие в тяхната юрисдикция, провинция или територия на пребиваване;
  3. възможност за достъп до интернет на компютър или друго устройство; и
  4. картодържателят или упълномощеният потребител на една или повече Допустими карти и в добро състояние по отношение на техните акаунти в Допустими карти.

  Достъпът до Visa Solution от всяко място, където е незаконно или по друг начин ограничен, е забранен. Ако Вашата юрисдикция на пребиваване се промени, трябва незабавно да се отпишете от Visa Solution и да се регистрирате отново в новата си юрисдикция на пребиваване, ако това е Допустима юрисдикция. Ако Вашето ново местоположение не е Допустима юрисдикция, можете да се регистрирате отново, когато Visa Solution стане налично на новото Ви местоположение.

  5. Регистрация и сигурност

  Ако решите да се регистрирате или активирате Допустима карта за Visa Solution, Вие се съгласявате да ни предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си и да ни актуализирате, ако има промени в информацията. В най-пълната степен, допустима от приложимото законодателство, Вие потвърждавате и се съгласявате, че Visa няма да носи отговорност, свързана с или произтичаща от невъзможността Ви да поддържате точна информация с Visa, включително невъзможността Ви да получите важна информация и актуализации относно Visa Solution. Ако Visa има основателни причини да подозира, че информацията, която сте ни предоставили, е невярна, неточна или непълна, Visa може да спре или да прекрати Вашата регистрация или използване на Visa Solution и да откаже всякакво текущо или бъдещо използване на Visa Solution (или всяка негова част) от Вас.

  Като част от регистрацията Ви се изисква да зададете потребителско име, а на някои пазари може да се наложи да зададете парола. Тези части от данни се използват за удостоверяване на самоличността Ви, когато използвате Visa Solution. Ако от Вас се изисква да зададете парола, за Ваша защита трябва да изберете парола, която е уникална за Visa Solution, и да запомните Вашето потребителско име и парола и да не съхранявате парола на или с Вашия персонален компютър, таблет, мобилно устройство или друго устройство, използвано за достъп до Visa Solution. Вие носите отговорност за защитата на поверителността на Вашето потребителско име и парола(и), ако има такива. Освен това, ако изберете да бъдете запомнени на Вашето устройство или браузър или свържете използването на Visa Solution с дигитален портфейл на едно или повече устройства, Вие носите отговорност за защитата на безопасността и достъпа до такова(ива) устройство(а). Важно е да го направите, тъй като ние не носим отговорност за каквито и да е загуби, които понасяте в резултат на неоторизирано използване на Вашата Допустима карта и, в зависимост от обстоятелствата, Вашият Издател може да Ви държи отговорни за неразрешено използване на Вашата сметка по Допустимата карта. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Visa за всяко неупълномощено използване на Вашето потребителско име, парола, ако е приложимо, или Допустима карта във Visa Solution, или ако Вашето(ите) устройство(а), на което сте избрали да бъде запомнено или свързано с Вашето използване на Visa Solution с дигитален портфейл, е изгубен или откраднат или по друг начин е претърпял неоторизиран достъп, или всяко друго действително или потенциално нарушение на сигурността, свързано с Вашето използване на Visa Solution. Visa си запазва правото да премахне Вашите Допустими карти от, да спре или да прекрати използването Ви на Visa Solution и/или, ако имате парола, да изиска от Вас да промените паролата си, ако Visa смята, че тя вече не е защитена.

  Вие носите отговорност за използването на Вашите Допустими карти във Visa Solution и за гарантиране, че използването или достъпът до Visa Solution отговаря изцяло на настоящите Условия.

  Вие потвърждавате, че Visa може да изпрати еднократна парола на Вашия имейл и/или мобилен телефон, за да потвърди, че това сте Вие, когато използвате Visa Solution.

  Редовно преглеждаме мерките за сигурност на Visa Solution. Ние обаче не можем да гарантираме, че информацията, която предавате по интернет, е напълно защитена.

  Можете да изберете да използвате възможностите на Вашето лично устройство, като пръстови отпечатъци, лицева идентификация и/или парола на Вашето устройство („Пароли“) във връзка с Visa Solution, където се предлага от Visa. Използването на пароли от Ваша страна се урежда от споразумението между Вас и производителя на Вашето устройство. Вашите пръстови отпечатъци, данни за удостоверяване на лицето и/или парола на устройството не напускат Вашето устройство. Можете да изберете дали да използвате Пароли във връзка с която и да е платежна трансакция и можете да деактивирате използването на Пароли във връзка с Visa Solution, като прекратите връзката на Вашата карта или премахнете устройството си тук.

  6. Споразумения с картодържатели

  Тези Условия не изменят или променят по друг начин каквото и да е споразумение с Вашия Издател по отношение на Допустима карта („Споразумение с картодържателя“). В случай на несъответствие между настоящите Условия и Вашето Споразумение с картодържателя, тези Условия уреждат отношенията между Вас и Visa единствено по отношение на Visa Solution, а Вашето Споразумение на Картодържателя с Вашия Издател урежда отношенията между Вас и Вашия Издател. Вие носите отговорност да гарантирате, че използването на Visa Solution от Ваша страна е в съответствие с всяко Споразумение с картодържателя.

  7. Такси, налози и данъци

  Вие носите пълната отговорност за придобиването на всякакъв хардуер, устройство, софтуер, безжичен и интернет достъп и други елементи, необходими за използване или достъп до Visa Solution, както и за всички свързани такси, разходи или други такси. Може да се прилагат такси за съобщения и данни. Вие също така носите пълната отговорност за всички лихви, такси, налози или разходи от Издателя на всички Допустими карти, които използвате във връзка с Visa Solution, и за всички данъци или задължения за данъчно отчитане във връзка с използването на Visa Solution от Ваша страна.

  8. Поверителност

  Visa обработва Вашата лична информация, както е необходимо, за да Ви предостави Visa Solution (както е договорено в настоящите условия за ползване) и за свързани цели, описани в Глобалното уведомление за поверителност на Visa („Съобщение за поверителност").  За повече информация относно начина, по който Visa и нейните свързани дружества събират, защитават и споделят Вашата лична информация, когато използвате Visa Solution, и всички избори за поверителност на данните, които може да имате, моля, прочетете Глобалното уведомление за поверителност на Visa.

  Ако използвате други услуги, управлявани от Вашия издател, търговец или друга трета страна (включително когато тези услуги са достъпни чрез Visa Solution), може да се прилагат отделни уведомления за поверителност.

  Visa Solution използва функцията за автоматично попълване на Google, за да рационализира работата с Visa Solution.  Доколкото Google обработва Вашата лична информация, той прави това в съответствие със своите условия за ползване и политика за поверителност.

  Вие носите отговорност да гарантирате, че личната информация, свързана с Вашия акаунт, остава подходяща и актуална. 

  9. Права на собственост

  Всички права на собственост върху Visa Solution, включително Съдържанието, се запазват от Visa, нейните свързани дружества и техните лицензодатели и са защитени от приложимите авторски права, търговски марки и други права на собственост (включително интелектуална собственост) и международни договори. Всички права, които не са Ви предоставени изрично чрез тези Условия, се запазват от Visa, нейните свързани дружества и техните лицензодатели. Нищо в настоящите Условия не Ви предоставя право да използвате която и да е от търговските марки на Visa, нейните свързани дружества или други трети страни, марки за услуги, лога или други признаци за произход. „Партньор“ е юридическо лице, което се контролира от, контролира или е под общ контрол с Visa.

  10. Предоставяне на лиценз

  Visa Ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, неподлежащ на сублицензиране и по друг начин непрехвърляем лиценз за използване на Visa Solution в съответствие с тези Условия, докато сте регистрирани във Visa Solution. Visa може по свое усмотрение да спре, преустанови или прекрати този лиценз по всяко време и по каквато и да е причина. Всички права, които не са Ви предоставени изрично, са запазени от Visa, нейните свързани дружества или техните лицензодатели.

  11. Отзиви

  Ако изпратите отзиви или предложения относно Visa Solution, ние може да използваме Вашите отзиви или предложения без задължение към Вас.

  12. Поведение на потребителя

  Вие се съгласявате , че ще спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби и други правни изисквания, които се отнасят до използването на Visa Solution от Ваша страна. Освен това Вие се съгласявате:
 • да използвате Visa Solution само както е разрешено от закона;
 • да не използвате Visa Solution в нарушение на настоящите Условия;
 • да не прекъсвате или да се намесвате в сигурността или работата на, или да злоупотребявате по друг начин с Visa Solution или която и да е част от Visa Solution;
 • да не се опитвате да получите неоторизиран достъп до Visa Solution или части от Visa Solution, които са ограничени от общ достъп;
 • да не използвате Visa Solution по какъвто и да е начин, който може да се счита за фалшив и/или клеветнически, обиден, вулгарен, насаждащ омраза, тормоз, нецензурен, сквернословен, заплашителен, навлизащ в поверителността на дадено лице или в нарушение на права на трети страни;
 • да не възпроизвеждате Visa Solution под каквато и да е форма, нито да съхранявате или включвате Visa Solution в каквато и да е система за извличане на информация, електронна, механична или друга;
 • да не копирате, емулирате, клонирате, отдавате под наем, на лизинг, продавате, комерсиално използвате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, разпространявате, извършвате обратно инженерство или прехвърляте Visa Solution или която и да е част от него;
 • да не използвате каквото и да е устройство, софтуер или рутина, за да се намесите или да се опитате да попречите на правилното функциониране на Visa Solution и/или да предприемате каквото и да е действие, което налага неразумна или непропорционално голяма тежест върху Visa Solution System, както е определено от по собствена преценка на Visa; и
 • за спазване на всички други изисквания, ограничения или ограничения, налагани от Visa или от Вашия Издател от време на време.

  13. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

  VISA SOLUTION, ИЗЦЯЛО И ОТЧАСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ УСЛУГИ, СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“, БЕЗ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ VISA SOLUTION SYSTEM НЕ СЪДЪРЖА ВИРУСИ ИЛИ ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО VISA SOLUTION ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВИЕ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ПОЕМАТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ И РИСК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА VISA SOLUTION ОТ ВАША СТРАНА, КАКТО И РЕЗУЛТАТИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ НЕЯ. 

  В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ И ПРИ НИКАКВO ОСНОВАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, VISA И НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА И ВСЕКИ ОТ ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, КЛИЕНТИ, ЧЛЕНОВЕ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (НАРИЧАНИ ЗАЕДНО „СТРАНИТЕ ПО VISA“) НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ ПОНЕСЕНИ ЗАГУБИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КОМПЕНСАТОРНИ, СЛУЧАЙНИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ), НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА И СЪГЛАСНО ВСЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С VISA SOLUTION И/ИЛИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ДОРИ АКО СТРАНА ПО VISA Е УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, ИСКОВЕ ИЛИ ЗАГУБИ. 

  БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ОБЩИЯ ХАРАКТЕР НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО, СТРАНИТЕ НА VISA НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ДРУГА ТРЕТА СТРАНА ЗА: (I) ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ VISA SOLUTION ПОРАДИ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТКАЗ НА ВАШИЯ ИЗДАТЕЛ ДА РАЗРЕШИ ИЛИ ТЪРГОВЕЦ ДА ПРИЕМЕ ТРАНЗАКЦИЯ; (II) ВСЯКАКВИ СТОКИ, УСЛУГИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С VISA SOLUTION, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕПОЛУЧАВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ВЪРНЕТЕ ТАКИВА СТОКИ, УСЛУГИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ; (III) СПОРОВЕ МЕЖДУ ВАС И ТЪРГОВЕЦ; (IV) ВСЯКАКВА НЕТОЧНОСТ, НЕПЪЛНОТА ИЛИ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ ВЪВ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ VISA SOLUTION, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВАШИЯ ИЗДАТЕЛ ИЛИ ДРУГИ ТРЕТИ СТРАНИ; (V) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА ИЛИ ЗАГУБА НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ, ДАННИ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪБИРА, СЪХРАНЯВА ИЛИ ИЗПРАЩА ВЪВ ВРЪЗКА С VISA SOLUTION; (VI) ГРЕШКИ, ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЙ НА СИСТЕМАТА, ПРЕЗ МРЕЖА ИЛИ СИСТЕМА, ПОВРЕДА НА ФАЙЛОВЕ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА УСЛУГАТА; ИЛИ (VII) ДРУГА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВАС НА VISA SOLUTION. В ДОПЪЛНЕНИЕ, СТРАНИТЕ НА VISA НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ, ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПЪЛНЯТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПОРАДИ ПРЯКА ИЛИ НЕПРЯКА ПОВРЕДА В ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДАВАНЕ ИЛИ ДОСТАВКА ИЛИ ИНДУСТРИАЛЕН СПОР, ВОЙНА, ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ, ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ, ЕКСПЛОЗИЯ ИЛИ ДРУГО ДЕЙСТВИЕ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ. 

  НЕЗАВИСИМО ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО ПРОТИВНО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК, КУМУЛАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПО VISA КЪМ ВАС, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КАКВОТО И ДА Е ОСНОВАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ПО-МАЛКАТА ОТ (А) ВАШАТА ДЕЙСТВИТЕЛНА ЗАГУБА ИЛИ (Б) US$100 (ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ В МЕСТНА ВАЛУТА). 

  НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ, ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ И ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. В ТАКИВА ЮРИСДИКЦИИ ОТГОВОРНОСТТА НА СТРАНИТЕ ПО VISA ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НИЩО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТТА НА СТРАНИТЕ ПО VISA ЗА (A) СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНИТЕ НАВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕЙНА НЕБРЕЖНОСТ, (B) ИЗМАМА ИЛИ ИЗМАМНО ПОДРАЗБИРАЩО ПРЕДСТАВЯНЕ ИЛИ (C) ВСЕКИ ВЪПРОСИ, КОЙТО СТРАНИТЕ ПО VISA БИ БИЛО НЕЗАКОННО ДА ИЗКЛЮЧАТ ИЛИ ОГРАНИЧАТ ИЛИ ОПИТ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ.

  14. Без одобрения; Спорове с търговци

  Visa не одобрява и не спонсорира и не носи отговорност за: (i) Издатели или оператори на платежни мрежи или дигитални портфейли или други трети страни, които помагат за улесняване на плащането или които може да използвате във връзка с Visa Solution; (ii) закупените стоки или услуги или извършените трансакции във връзка с Visa Solution; (iii) почитане или изпълнение на закупени стоки или услуги или трансакции, направени във връзка с Visa Solution; и (iv) търговците, чиито стоки или услуги могат да бъдат закупени или с които е извършена трансакция във връзка с Visa Solution.

  15. Уебсайтове, съдържание и ресурси на трети страни

  Visa Solution може да бъде достъпно чрез трети страни, които спомагат за улесняването на трансакцията, включително техните уебсайтове, домейни или приложения, и може да Ви позволи да се свържете или да получите достъп до директни връзки към такива трети страни или уебсайтове на трети страни, съдържание и ресурси, включително социални медии. Вие потвърждавате, че Visa няма контрол и не непременно се съгласява с възгледите, мненията или съдържанието на такива трети страни или техните уебсайтове, домейни, приложения, съдържание или ресурси, които са предоставени от компании или лица, различни от Visa. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Visa не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове, домейни, приложения, съдържание или ресурси. Освен това потвърждавате, че Visa не носи отговорност пред Вас за каквито и да било загуби или щети, които могат да бъдат понесени от Вас в резултат на тези трети страни, включително уебсайтове, домейни, приложения, съдържание или ресурси на трети страни, включително загуби или щети, понесени във връзка с покупки, обработвани чрез Visa Solution.

  16. Промяна на Visa Solution и тези Условия; Прекратяване

  Visa може, по свое усмотрение, да прекрати, да промени, да видоизмени, да спре, да направи подобрения или да прекрати някои или всички аспекти на Visa Solution, временно или постоянно, включително наличността на която и да е част от Visa Solution по всяко време със или без уведомление до Вас и Вие се съгласявате, че Visa няма да носи отговорност пред Вас или трета страна в резултат на предприемане на някое от тези действия. Продължаващото използване на Visa Solution след извършване на промени, изменения или подобрения на някой или всички аспекти на Visa Solution ще се тълкува като приемане от Ваша страна на такива промени, изменения или подобрения и приложимостта на тези Условия към Visa Solution с такива промени, изменения или подобрения.

  Ако не сте съгласни с някое от тези Условия, не трябва да използвате Visa Solution. Visa си запазва правото по свое усмотрение да променя тези Условия по всяко време. Visa може да промени настоящите Условия, като публикува нова версияс уведомление, което считаме за разумно при обстоятелствата, включително такова уведомление на нашия уебсайт или всеки друг уебсайт, поддържан за целите на предоставяне на Visa Solution. Ние винаги ще публикуваме на уебсайта най-новата версия на тези Условия. Последната дата на промяна ще бъде отбелязана с датата на „Последна актуализация“ по-долу. В най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, продължаването на използването или участието Ви във Visa Solution след всяка подобна изменение представлява приемането от Ваша страна на тези Условия във вида, в който са променени.

  Можете да прекратите използването на Visa Solution по всяко време, включително ако не сте доволни от промените, които правим в Условията. Можете да отмените регистрацията от Visa Solution, като следвате инструкциите в раздела за поддръжка на клиенти на уебсайта на Visa Solution. Visa може да спре, преустанови или прекрати достъпа Ви до или използването на Visa Solution по всяко време, незабавно и без предварително уведомление или задължение към Вас, (i) ако нарушите някое от тези Условия, или (ii) по всякакви други разумни търговски причини, по усмотрение на Visa. Visa не носи отговорност пред Вас за каквото и да е спиране, преустановяване, прекратяване, промяна или изменение на Вашето използване или достъп до Visa Solution. След прекратяване оставате отговорни за всички плащания и други задължения, които сте поели съгласно настоящите Условия.

  17. Общи условия

  1. Уведомления.
   Вие се съгласявате, че Visa може да Ви предоставя уведомления и други оповестявания във връзка с Visa Solution чрез имейл, публикации на уебсайта или други форми на електронни съобщения. Всички електронни съобщения от нас до Вас се считат за съобщения „в писмен вид“ и се считат за доставени до Вас на по-ранната от действително получената дата или пет дни от датата на публикуване или разпространение. Ние не сме задължени да Ви предоставяме допълнителни съобщения на хартиен носител, свързани с използването на Visa Solution от Ваша страна.
   Ваша отговорност е да проверявате редовно имейлите си за съобщения от нас. Трябва да се уверите, че имейлите от нас не са блокирани във Вашия имейл акаунт, както и че имейл адресът, който сте ни предоставили, e актуален. Освен това Вие ни упълномощавате да действаме съгласно всички инструкции, които сте ни предоставили по електронен път.
   Трябва да имате потребителско име за акаунт във Visa Solution, за да получите достъп до информация по електронен път или да извършвате каквато и да е дейност, свързана с Вашия акаунт във Visa Solution.
  2. Отказ от права.
   Нашият неуспех или забавяне да упражним или наложим която и да е разпоредба или право, съдържащо се в тези Условия, няма да се счита за отказ от такава разпоредба или право.
  3. Цялото споразумение.
   Тези Условия съставляват цялото споразумение между Visa и Вас по отношение на използването от Ваша страна на Visa Solution.
  4. Делимост.
   Вие и Visa се съгласявате, че ако някоя разпоредба от настоящите Условия бъде счетена за незаконна, нищожна (включително по силата на закона) или поради някаква причина неприложима от компетентен съд, тогава тази разпоредба ще се счита за отделна от настоящите Условия и няма да засяга валидност и приложимост на всички останали разпоредби.
  5. Тълкуване.
   Заглавията и надписите са само за удобство и не се считат за включени с цел тълкуване. Думи като „от настоящото“, „в настоящото“ и „по-долу“ означават и се отнасят за всички тези Условия, а не за която и да е конкретна част от тях. Терминът „включително“ означава „включително, без ограничение“. Когато се използва тук, единственото число ще включва множествено число, множественото число ще включва единствено число и използването на произволен род ще бъде приложимо за всички граматични родове.
  6. Отношения между страните.
   Нищо в тези Условия няма да се тълкува като създаване на съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение между Вас и Visa и Вие нямате никакви правомощия да създавате каквито и да било задължения или да правите каквото и да е представителство от името на Visa.
  7. Обезщетение.
   В най-голямата степен, позволена от приложимото законодателство, Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите страните по Visa от всяка загуба, отговорност, иск или искане, щети, глоби и разходи, дължащи се, във връзка с или произтичащи от Ваше нарушение от настоящите Условия.
  8. Решаване на спорове и приложимо право.
   В максималната степен, разрешена от закона, Вие и Visa се съгласявате, че:
   1. ако сте жител на Допустима юрисдикция, различна от тези в точка H (b.) по-долу, се прилага следното приложимо право и клауза за арбитраж:
    ТОЗИ РАЗДЕЛ СЪДЪРЖА КЛАУЗА ЗА АРБИТРАЖ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ КЛАУЗА. В НЕЯ СЕ ПРЕДВИЖДА, ЧЕ ВСЕКИ ИСК, СВЪРЗАН С VISA SOLUTION ИЛИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ЩЕ БЪДЕ РАЗРЕШЕН ЧРЕЗ ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ. ПРИ АРБИТРАЖ НИТО ВИЕ, НИТО VISA ЩЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ОСПОРВАТЕ ИСКОВЕ В СЪДА ИЛИ ДА ИМАТЕ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ПО ИСКОВЕТЕ. ИСКОВЕТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕШАВАНИ ОТ АРБИТРАЖ САМО НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА. ПРАВАТА ЗА ОТКРИВАНЕ ПРЕДИ ИЗСЛУШВАНЕТО И ПРАВАТА ЗА ОБЖАЛВАНЕ СЛЕД ИЗСЛУШВАНЕТО ЩЕ БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ, НО АРБИТЪРЪТ МОЖЕ ДА ПРИСЪДИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, КАКТО Е РАЗРЕШЕНО СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ.
    Всеки спор, причина за действие, претенция или противоречие, произтичащи от или свързани с Visa Solution или тези Условия, включително съставянето, тълкуването, нарушението, изпълнението, прекратяването, прилагането, тълкуването или валидността на тези условия, валидността и прилагането на тези клауза и определянето на обхвата или приложимостта на споразумението за арбитраж (наричано в този раздел Н(а) като „Спор“), който може да бъде предмет на арбитраж, се решава изключително в съответствие с процеса и набора от арбитражни клаузи в този раздел. Всички Спорове между Вас и Visa ще бъдат разрешавани чрез обвързващ арбитраж; с изключение на това, че ако имате местоживеене в САЩ, можете да предявявате искове в съд с малки искове (ако Вашите искове отговарят на условията). Тази арбитражна клауза се прилага само за спорове с Visa относно Visa Solution. Ако имате спор с Издателя на Вашата Oтговаряща на условията карта, трябва да разрешите този спор с Издателя.
    Всеки арбитраж между Вас и Visa ще се администрира от JAMS в съответствие с неговите Изчерпателни арбитражни правила и процедури, ако пребивавате в Съединените щати и международните арбитражни правила на JAMS, ако пребивавате извън Съединените щати, доколкото тези правила не противоречат на тази разпоредба. Можете да получите копие от тези правила, като се свържете с JAMS на 1-800-352-5267, като пишете на JAMS на 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018 или онлайн на www. jamsadr.com или www.jamsinternational.com/.
    ВСЕКИ ИСК ЩЕ БЪДЕ АРБИТРИРАН НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КАКТО НА ВАС, ТАКА И НА VISA Е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТЕ ИЛИ ОБЕДИНЯВАТЕ ИСКОВЕ В АРБИТРАЖ ОТ ИЛИ СРЕЩУ ДРУГИ, ОСВЕН АКО ВИЕ И VISA НЕ СЕ СПОРАЗУМЕЕТЕ ЗА ДРУГО В ПИСМЕНА ФОРМА, И НА ВАС И НА VISA Е ЗАБРАНЕНО ДА ПОДЛАГАТЕ НА АРБИТРАЖ ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ДАДЕН КЛАС. ПРИЕМАЙКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВИЕ И VISA СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО ДА УЧАСТВАТЕ В КОЛЕКТИВЕН ИСК. Арбитражът ще се проведе пред един арбитър. Арбитражът (i) се провежда по телефона, онлайн и/или се основава единствено на писмени становища, като конкретният начин се избира от страната, инициираща арбитража; и (ii) не включва лично явяване на страните или свидетели, освен ако страните не са договорили друго. Арбитърът ще бъде договорен по взаимно съгласие между Вас и Visa. Ако Вие и Visa не можете да се споразумеете за арбитър, арбитърът ще бъде назначен съгласно процедурите на JAMS. Ако по някаква причина Спорът продължи в съда, а не в арбитраж, Вие и Visa се отказвате от всяко право на съдебен процес.
    Можете да изберете да наемете адвокат, но не сте задължени да го правите. Всяка страна ще носи отговорност за собствените си адвокатски хонорари и разходи, освен ако не са присъдени от арбитъра съгласно приложимото законодателство. Страната, която инициира арбитража, ще плати таксата за подаване на иска (освен ако не е предвидено друго от JAMS поради установяване на затруднения). Visa ще плати авансово всички останали такси за администрация, управление на дела и арбитър, свързани с арбитража, чрез директно плащане на JAMS. В края на арбитража таксите, платени от Visa, могат да бъдат разпределени между Вас и Visa по указание на арбитъра в съответствие с процедурите на JAMS.
    Всички въпроси ще бъдат решени от арбитъра, включително въпроси, свързани с обхвата и изпълнимостта на тази арбитражна разпоредба. Всяко решение на арбитъра е окончателно. Решението за присъждането може да бъде вписано във всеки съд с юрисдикция. Тази клауза не пречи на страните да търсят временни средства за защита в помощ на арбитраж от съд с подходяща юрисдикция. Отговорността на Visa е ограничена, както е описано в Раздел 13 по-горе, до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство.
    Настоящите Условия и правата на страните по тях се управляват и тълкуват в съответствие със законите на щата Делауеър, с изключение на стълкновителните норми или избор на приложимо право.
    Ако се установи, че клаузата за арбитраж в този раздел е неприложима или отказът от права за колективен иск се окаже неприложим по каквато и да е причина в случай, в който са отправени обвинения в колективен иск, тогава се прилагат приложимото право и разпоредбите за избор на съд, описани в точка H (b.) по-долу.
    Останалата част от този раздел се отнася за жители на САЩ:
    Арбитърът не може да присъди наказателни или примерни обезщетения, освен ако не се изисква от закона, или лихва преди присъждането; нито арбитърът може да присъжда случайни, косвени или последващи щети, включително щети за пропуснати ползи или щети, понесени от трети страни. Всяко предоставено облекчение не може да засегне други потребители на Visa Solution. Страните признават, че тези Условия доказват трансакция, включваща междудържавна търговия. Независимо от клаузата в предходния параграф по отношение на приложимото материално право, всеки арбитраж, проведен в съответствие с Условията и този раздел, се урежда от Федералния закон за арбитража (9 U.S.C., раздели 1-16).
   2.  ако сте жител на (i) Аржентина, Бразилия, Канада или Допустима юрисдикция в Европа, (ii) всяка Допустима юрисдикция, в която клаузата за арбитраж в параграф Н (а) по-горе е установена за неприложима, или (iii) всяка друга допустима юрисдикция, където отказът от права за колективен иск е установен за неприложим по каквато и да е причина в случай, в който са направени твърдения за колективен иск, тогава се прилага следното: (x) всякакви спорове, искове или причини за действие, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия или Visa Solution, ще се управляват и тълкуват съгласно законите на Допустимата юрисдикция на Вашето местожителство; и (y) всякакви спорове, искове или основания за действие, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия или Visa Solution, ще бъдат разрешавани в рамките на компетентните граждански съдилища, намиращи се в рамките на такава Допустима юрисдикция. Всеки задължителен закон за защита на потребителите остава приложим.
  9. Задаване.
   Не можете да прехвърляте тези Условия, по силата на закон или по друг начин, без предварителното писмено съгласие на Visa. Visa си запазва правото да прехвърли тези Условия, както и правата и задълженията по тях, на която и да е трета страна без уведомление или съгласие от Ваша страна. При спазване на гореизложеното, настоящите Условия ще бъдат обвързващи, влизат в сила в полза на и ще бъдат приложими срещу Вас и Вашите съответни наследници и правоприемници. Можете да прекратите използването на Visa Solution по всяко време, включително ако не сте доволни от възлагането от нас на тези Условия.
  10. Специфични за държавата клаузи.

  К. Продължаване на валидността.
  Въпреки прекратяването на тези Условия, те продължават да се прилагат за всяко използване на Visa Solution от Вас преди прекратяването. Всички раздели от настоящите Условия, които по своето естество трябва да останат в сила след прекратяването, ще останат в сила и след прекратяването на настоящите Условия или използването на Visa Solution от Ваша страна, включително, без ограничение, раздела за решаване на спорове и приложимо право.

  L. Свържете се с нас.
  Ако имате някакви въпроси или притеснения относно Visa Solution, моля, посетете раздела с често задавани въпроси на уебсайта. За регистрации на Visa Solution след 02 август, 2024 г. се прилага следният раздел.Ако Често задаваните въпроси не отговарят на Вашите въпроси или притеснения, можете да се свържете с нас по пощата, на Visa U.S.A. Inc., Visa Solution, 900 Metro Center Blvd., Foster City, CA 94404-2172, САЩ, или чрез данните, посочени за Свържете се с нас.

Последна актуализация: 1 Юли 2024 г.

© 2024 Visa. Всички права запазени.


Екип за обслужване на клиенти на Visa

Уведомление за поверителност

Обслужване на клиенти