РЕГИСТРАЦИИ И БАНКРУТИ НА ПРАВНИ ЕДИНИЦИ

(-) 6.5 %

новорегистрирани

(-) 25.8 %

банкрутирали

През третото тримесечие на 2023 г. новорегистрираните правни единици в страната са 9 829, а обявените в несъстоятелност - 829. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на новорегистрираните намалява с 6.5%, а този на банкрутиралите - с 25.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2023 г. новорегистрираните правни единици са намалели с 10.8%, а тези обявили несъстоятелност - с 15.8%.

От всички новорегистрирани фирми през третото тримесечие на 2023 година, най-много са в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 88.1%. При обявените в несъстоятелност - отново най-голям брой попадат в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 77.1%.

Източник: НСИ

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa