Man sitting at his desk scrolling through a tablet.

Управление на разходите с Visa IntelliLink

Вземайте по-добри бизнес решения с изчерпателни данни и мощни инструменти.

Управление на разходите с Visa IntelliLink

Пълно управление на разходите за глобално наблюдение, местен контрол и стратегически напредък с всеобхватно отчитане и управление на разходите в една оферта.

Happy coworkers gather around a teammate's desk and discuss content on his computer.
Man's hands hovering over laptop keyboard.
View of tall skyscrapers from the ground.

Усъвършенствани данни от Visa

Visa спомага за последователността и пълнотата на усъвършенстваните данни с повече от 2,2 милиона търговци, предоставящи данни от ниво II, повече от 2,1 милиона търговци, предоставящи обобщени данни от ниво III, и повече от 350 000 търговци, предоставящи информация за артикули по редове от ниво III.

Интегриране на данни за доставки

Visa предоставя пълна гама от удобни възможности за плащане, разработени да се интегрират в процесите и системи за доставки и плащане на задължения.
Close up of a man typing on a laptop.

Управление на съответствието с Visa IntelliLink

Защитавайте и контролирайте Вашия бизнес с този най-съвременен инструмент, който ще Ви помогне да определите и предприемете действия срещу злоупотреби в ранен етап.
Woman holding and admiring an arrangement of flowers outside a store.

Оптимизирайте спестяванията

Работете по-интелигентно и по-продуктивно.

Интересувате ли се от Visa IntelliLink?

Свържете се с Вашата банка, за да обсъдите потребностите на Вашата компания.