Woman with laptop walking among office tables.

Прекарвайте по-малко време в обработване на плащания.

Намалете неефективността и повишете контрола върху процеса на плащане с автоматизирано управление на задълженията от Visa.

Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Изпраща файлове

Стъпка 1: Изпраща файлове на Visa или на Вашия банкер.
Illustration: magnifying glass.

Обработва файловете

Стъпка 2: Visa обработва тези файлове за задължения.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Коригира лимити

Стъпка 3: Visa коригира лимитите на карти до одобрени суми по фактури
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Изпраща уведомление

Стъпка 4: Visa изпраща уведомления за преведените суми на Вашите доставчици.

Променена карта

Стъпка 5: Вашият доставчик вписва сумата по търговската карта.

Проследява записи

Стъпка 6: Visa създава електронен файл за изравняване.


Оптимизира паричния поток

Тъй като Вашият доставчик вписва сумите по картата Visa, Вие не трябва да плащате, докато не получите обобщена сметка от Вашата банка.

Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.