Управление на репутацията

В допълнение към създаването на уебсайт, който да представлява вашата онлайн компания, трябва да я регистрирате и в сайтове за онлайн отзиви. За нея може също така да се събират мнения чрез пазарни платформи, търсачки или други агрегатори на информация. Много хора търсят дадена компания на тези сайтове, преди да решат дали ще направят покупка или дори дали да посетят вашия магазин или уебсайт. Всъщност 86% от клиентите казват, че сe влияят от мненията, които срещат онлайн. 

Сигурност и измама

Дигитализирането на вашия бизнес има огромни предимства, но ви прави по-уязвим към измами, особено когато става въпрос за онлайн продажби. По-лесно е да се извърши измама онлайн, отколкото в магазина, и измамниците са намерили много начини да се възползват от вашия онлайн бизнес. Има обаче стъпки, които можете да предприемете, за да предотвратите измами и кражба на данни, за да защитите бизнеса и клиентите си.

Схеми за измами/фишинг на акаунти

При фишинг схемите измамниците изпращат фалшиви имейли до клиентите, с молба да получат информация за акаунта им, за да осъществят след това незаконно покупки, използвайки техния акаунт. Имейлите изглеждат точно като истинско съобщение, което затруднява клиентите да ги идентифицират.

Нерядко акаунтите в социалните медии се използват като идентификационни данни за вход и по-лесно могат да бъдат хаквани от престъпниците.

Как да разпознаем измамата

1. Необичайни поръчки: знаете как изглежда типичната поръчка за вашия бизнес, така че всичко необичайно заслужава по-внимателен преглед.

2. Несъответстващ адрес: Много различни адреси за фактуриране и доставка или множество адреси за доставка, използващи един и същ адрес за фактуриране, може да показват измама.

3. Множество отхвърлени трансакции.

4. Множество поръчки с различни кредитни карти с една и съща информация за контакт.

Начини за предотвратяване на измами

1. Редовно извършвайте проверки за сигурност на уебсайта си.

2. Използвайте номера за проверка на картата (Card Verification Value - CVV) на кредитните карти, за да сте сигурни, че клиентите имат физически достъп до картата, за да направят покупката.

3. Пробвайте софтуерни пакети за борба с измамите. С разрастването на бизнеса ви това може да се превърне в полезна инвестиция, която го защитава от измами.

4. Ако дадена трансакция изглежда подозрителна, проучете клиента онлайн, за да видите дали други фирми са докладвали за измамна дейност.

Умения на служителите

Независимо доколко приемат или познават дигитализирането, то е възможност за всички служители да придобият нови умения и да се изявят. Помислете върху възможността да помогнете на някои служители със записване в курс или програма за допълнителна квалификация. Дигитализирането също така генерира много данни за вашия бизнес. Ако имате служител, който се интересува от анализ на данни, възложете му да отговаря за генерирането, анализирането и разработването на решения с използване на вашите дигитални данни.