Visa Ready

Започнете да ползвате иновативни решения за плащане, които отговарят на стандартите на Visa.

Visa Ready

Visa Ready улеснява търговците при възприемането на нови решения за плащане, които отговарят на стандартите за сигурност на Visa и могат да им помогнат да увеличат приходите си, като повишат използването и приемането на електронни плащания. Нашата цел е да направим покупките чрез мобилни и свързани устройства толкова лесни, удобни и сигурни, колкото плъзгането на пластмасовата карта през четеца.

Как работи услугата

Visa Ready спомага за внедряването на нови технологии в малкия бизнес.

Предимства


Решения

Нови решения за плащания. Удостоверено от Visa Ready.

Може също да Ви интересува

Using Apple Pay at a contactless-enabled terminal inside a taxi.