3-D Secure

3-D Secure е световно прието решение за проверка на автентичността, разработено да направи трансакциите при елекронната търговия по-сигурни в реално време.

Повече данни. По-интелигентна проверка на автентичност.

Усъвършенстваната 3-D Secure 2.0 осигурява няколко подобрения на 1.0, включително:

Illustration of two tablets with dollar sign on the screen and a watch with a dollar sign on its face.
Illustration of a magnifying glass viewing the magnified text '10X'.
Illustration of a shopping cart.
Woman about to click the buy now button on a giant mobile phone.

Защо това има значение

Разпространението на свързани устройства улесни покупката на стоки и услуги от клиентите, но също така доведе до нови предизвикателства за борба с измамите и осигури безпроблемно изживяване при финализиране на плащанията,
Illustration of a blue circle with the text '3.5T' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '1.2B' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '62%' in the center.

По-добрата проверка на автентичност е от полза за всички


Гарантира преминаването към 3-D Secure 2.0

Illustration of a finger poised to click a shopping cart button on a mobile phone.
Woman looking a computer monitor.

За да научите повече за 3-D Secure, свържете се с Вашия служител за връзка или ни изпратете имейл