• Аналитична платформа на Visa

    С фокус върху анализа, ръководена от представянето.


arrow mark showing rise in a growth chart

Мощни инструменти за референтни параметри¹

Приложенията на Аналитичната платформа на Visa предоставят пазарни и конкурентни референтни параметри, с които ще можете да откриете нужните Ви ключови възможности.
image of a rocket

Ориентирана към бъдещето

Аналитичната платформа на Visa използва усъвършенствани научни методи за обработка на данни и изкуствен интелект, които ще Ви помогнат да разгърнете своето портфолио и клиентска база.
image of global net

Глобален обхват

Аналитичната платформа на Visa e надеждна и сигурна, и данните й се основават на една от най-големите платежни мрежи в света.

A Visa card being handed to a salesperson in a retail store
woman working on her system in the office

Product screen shot of portfolio diagnostics
Illustration of Travel predict and more information on where to start and how to Grab total opportunity, Analyze Travel personas and apply predictive intelligence.
Product screen shot of cardholder analysis
Product screen shot of authorization analysis
Product screen shot of portfolio manager tool
image of a document and pencil

Подписване на споразумение и вход

След като бъде сключено работно споразумение, ще предоставим достъп на оторизираните потребители.
image of a person

Първоначално обучение

Експерти на Visa ще предоставят обучение според уникалните роли на потребителите, техните очаквания и основни поводи за безпокойство.
image of a bubble question

Текуща поддръжка

Редовно ще се предоставят и последващи обучения и уебинари с участието на експерти. На разположение е и поддръжка под формата на личен контакт.

Готови ли сте да започнете?

Обърнете се към служителя за връзка по Вашата сметка Visa или кликнете върху връзката по-долу.