• Услуга Visa Token

    Единна платформа за мобилни и дигитални плащания.

Предложете повече начини за плащане

С услугата Visa Token можете да създавате и поддържате качество на потребителското преживяване при дигиталните плащания, като същевременно осигурявате защита на чувствителната информация на потребителите от измами. В отговор на ръста на потребителските очаквания за развитие на решения за мобилни плащания, услугата Visa Token предоставя три основни инструмента, с които да посрещнете търсенето.
Man with a laptop, tablet, mobile phone, papers and Square payment device on a desk in front of him.

A left hand holding a mobile phone with a Visa card visible on its screen and an Apple watch on the wrist.
Hand holding a mobile phone with Google Pay Visa card shown on the screen.
A hand holding a mobile phone showing a Visa card on the screen while in front of a payment terminal.

Woman looking at her mobile phone with Visa Checkout on the screen.
A flatlay of a pizza and a mobile phone showing a transaction threshold of $50 on the screen.

Using Apple Pay at a contactless-enabled terminal inside a taxi.
Person standing in front of a table scanning a qr code on his mobile phone.
Close up of a hand holding a mobile phone next to a payment terminal.


Illustration of a stopwatch.

Еднократна интеграция

Бързо и лесно свързване, без необходимост от многобройни технологични интеграции.
Illustration depicting data transfer on a smartphone.

Проста и гъвкава рамка

Стимулирайте растежа с прост, гъвкав план, без междинни такси.

Силна защита

Осигурете си мощна комбинация от сигурност и защита на потребителските данни.

Достъп до партньорства

Станете част от бързо нарастващия брой технологични партньори.

Готови ли сте да започнете?

Обърнете се към служителя за връзка по Вашата сметка Visa или кликнете върху връзката по-долу.