• Открийте нови възможности за растеж

    Предложете решението Visa Ready за точка на продажби при търговия посредством мобилни устройства.

A hand holding a mobile phone over a POS completing a contactless transaction.
A sales person assisting with a contactless transaction by showing a customer where to hover a mobile phone.
Customer completing a transaction using a mobile credit card reader at a food truck.