• Нови партньори. Повече бизнес. По-високи приходи.

    Възползвайте се от възможностите на мобилния ПОС терминал.


Създайте нови решения за мобилни ПОС терминали

Интересувате се от програмата на Visa Ready за мобилни ПОС терминали?