• Сигурност на ПИН код

    Visa опростява валидирането на съответствие по сигурността на ПИН кодовете за всички региони.

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.