Станете доставчик

Работете с Visa за едно по-добро бъдеще

Visa и доставчиците

С работата си с доставчици се надяваме да разширим глобалното присъствие на марката Visa.

Портал iSupplier

Политики на Visa

Насоки как нашите доставчици да постигнат най-високите стандарти за ефикасност и ефективност.
крило на самолет
бизнесмен-таблет
Ръце-карта-клавиатура

Многообразие на доставчиците

Business men and women exchanging greetings in office.