• Станете доставчик

    Работете с Visa за едно по-добро бъдеще

Visa и доставчиците

С работата си с доставчици се надяваме да разширим глобалното присъствие на марката Visa.
крило на самолет
бизнесмен-таблет
Ръце-карта-клавиатура
Business men and women exchanging greetings in office.