Подходящо ли е за вас създаването на бизнес?

Собствениците на малък бизнес предлагат голямо разнообразие от продукти и услуги. Може би сте разработили нова играчка, която искате да продавате онлайн и в местните магазини? Може би притежавате ценни умения, които да предлагате? Или пък искате да купите и да управлявате вече утвърден бизнес, вместо да започвате от нулата.

Възможността да станете собственик на фирма със сигурност е примамлива – да сте си сам началник,  да управлявате според собствените си виждания и да имате възможности за личен и финансов растеж. Но в началото вероятно ще се наложи да се учите. Често в малките фирми собственикът им трябва да изпълнява много роли: мениджър, счетоводител, продавач и още редица други.

Създаването на малък бизнес може да бъде и рисковано. Възможно е продажбите ви да са по-ниски от предвиденото или да се сблъскате с неочаквани разходи, които не сте в състояние да си позволите.

Преди да се ангажирате със създаването на нов бизнес, изгответе списък на рисковете за бизнеса, с които бихте могли да се сблъскате през първата година. Можете да разговаряте с потенциалните си бизнес партньори или с други опитни собственици на фирми, за да научите повече от техния опит и да получите някои идеи.

Оценете рисковете като ниски, средни или високи. Ако те са средни или високи, това означава, че бизнесът ви може да бъде застрашен от провал. Запитайте се: "Заслужава ли си рискът да започна този бизнес?"

Вашето решение може да повлияе на финансовото ви благосъстояние, семейния ви живот и здравето ви, затова помислете внимателно какво можете да направите, за да избегнете рисковете или да трансформирате средния риск в нисък. Също така бихте могли да разработите резервни планове, в случай че бизнесът ви не потръгне.

Ако сте готови да продължите, първо се запознайте със стъпките, които ще трябва да предприемете, за да основете и управлявате успешен бизнес.

Ключът към успеха

За създаването на малка, ефективна фирма няма ясно предначертан път. Съществуват повече от един начини. Много малки и микро фирми не оцеляват през първите няколко години. Собствениците на компании не могат да контролират всичко, но вие можете да се подготвите за успешното си развитие, като научите какво отличава печелившите компании от тези, които се провалят.

От какво се нуждаете, за да постигнете успех?

Собствениците на малки предприятия играят особено важна роля за бизнеса си, тъй като често им се налага да поемат множество роли и от техните решения зависи успехът на компанията.

Подход, ориентиран към действия. 

Проучванията са от съществено значение за започването на бизнес и докато управлявате и развивате компанията си вероятно ще ви се наложи постоянно да инвестирате в собствените си знания. Някои хора обаче могат да пропуснат възможността да се реализират като собственици на бизнес, защото прекарват твърде много време в мечти вместо да напредват. Успешните собственици на бизнес разбират риска и потенциалните ползи от създаването му. Те прилагат знанията си на практика и непрекъснато се учат от успехите и неуспехите си.

Съответствие между продукт и пазар.

Ако клиентите искат и могат да си позволят това, което продавате, тогава най-вероятно сте намерили добро съответствие между пазара и продукта: вашият продукт съответства на целевия пазар. Независимо дали продавате физически продукт, провеждате онлайн курс, отваряте ресторант или предоставяте услуга, намирането на най-добрия маркетингов подход е от съществено значение за успеха.

Възможно е с течение на времето да се наложи да промените продуктите или услугите си, за да се съобразите с новите конкуренти или променящите се предпочитания на клиентите. Например, ако видите промяна към нарастващи предпочитания на клиентите към екологично чисти продукти, ще се наложи да преминете към използване на екологично чисти ресурси. За да продължите да увеличавате обема на продажбите си, е необходимо ефективно да рекламирате продукта си, за да достигнете до нови потребители и да увеличите броя на клиентите си.

Подходящите хора. 

Повечето малки предприятия разчитат на работата в екип. Като собственик на бизнес ще трябва да прецените кого да наемете и кого да уволните. Опитайте се да наемете служители, които притежават необходимите умения за съответната работа и приемат мисията и ценностите на вашата компания.

Имайте предвид, че към екипа ви се числят също консултантите и експертите, с които работите, например счетоводител или адвокат на фирмата. Преди да ги наемете, помислете дали тези лица имат опит в работата с подобен тип фирми или в съответния бранш.

Освен това за вас би било полезно да се срещнете с други представители на бизнеса и да се поучите от техния опит или да си намерите ментор. Да се учите от опита на другите и да споделяте собствените си бизнес успехи или неуспехи е полезно, независимо от вида на бизнеса, който управлявате.

Добре проучен бизнес план.

Бизнес планът може да ви помогне да се организирате и съсредоточите. Докато създавате своя бизнес план, ще усъвършенствате бизнес идеята си и ще се сдобиете с план за действие, на базата на който да вземате важни решения.

Финансови познания. 

Дори и да имате страхотна идея, екип и план, успехът на бизнеса ви зависи от това колко добре можете да управлявате финансите си.

Постарайте се да научите основните принципи за съставяне на бюджет, спестяване на пари и бизнес финансиране. Можете да наемете счетоводител или касиер, който да ви помага, но и периодично сам да преглеждате собствените си финансови отчети и да имате достатъчно познания, за да разбирате това, което виждате, за да сте сигурни, че реализирате печалба.

Информацията какви са приходите и разходите на вашия бизнес всеки месец (паричните потоци), също така ще ви ви помогнат да вземате стратегически решения, основани на факти. Проблемите с паричните потоци могат да доведат до фалит на иначе успешен малък бизнес. Например, ако продадете голяма поръчка на голяма корпорация и след това да се наложи да чакате 60 или 90 дни, за да получите плащане. Междувременно ще трябва да измислите как да платите на служителите и доставчиците си.

В допълнение към управлението на паричните потоци, финансовото ноу-хау включва знания за това кои данъци трябва да плащате (и кога трябва да бъдат платени), какви видове бизнес застраховки трябва да имате и как ефективно да вземате пари назаем.

Ефективност на процесите. 

Собствениците на малък бизнес понякога смятат, че нямат достатъчно време да свършат всичко от списъка със задачи, и може би са прави. Създаването на определени процедури би ви помогнало да рационализирате бизнес дейността си.

Например да създадете инструкции стъпка по стъпка за това какво се прави при отваряне на магазина всяка сутрин. Или как да плащате фактурите си. Ако изпълнявате тези задачи сами, наличието на разписани процедури ще ви помогне да избегнете грешките и да ви спести време.

Когато можете да си позволите да наемете помощ, ще ви е по-лесно да прехвърлите тези задачи на някой друг и да насочите вниманието си към по-важна работа.

Таргетирана реклама. 

Клиентите не могат да подкрепят вашия бизнес, ако не знаят, че той съществува. Независимо дали управлявате физически магазин, или магазин за електронна търговия (или и двете), ще трябва да създадете маркетингов план за популяризирането на вашия бизнес и да разберете кои видове реклама са най-ефективни за вашата аудитория.

Лоялност на клиентите. 

Изграждането на лоялна клиентела може да отнеме време, но също така е признак за успешен бизнес. Лоялните клиенти носят две големи ползи: постоянни приходи и препоръки от човек на човек.

Как да изградите лоялност у клиентите? Осигурете им отлично обслужване, разкажете историята на фирмената концепция или мисия и обяснете значението на продуктите или услугите, които предлагате. Някои клиенти може дори да са лоялни към собственици на малък бизнес, които са изявени членове на своята общност. Редица общности насърчават хората да "купуват от местни производители", за да подкрепят и развиват икономиката и да помагат на своята общност да процъфтява.

Дигитално присъствие

Ако бизнесът ви е онлайн, доброто дигитално присъствие, което означава отлично функциониращ уебсайт, ефективен дигитален маркетинг, социални медии и анализи, е от решаващо значение за успеха.

Предварителното инвестиране в ефективен и добре разработен уебсайт ще създаде безпроблемно потребителско изживяване, ще намали потенциалните грешки и технически проблеми и ще покаже на потребителите, че вашата марка е стабилна.

Управлявайте уверено фирмата си заедно с Visa