Какво може да спечелиш?

Плащай с твоята карта Visa в BILLA и участвай за:
chefs logo
bbq
grill
billa card

Как да участваш?

Често задавани въпроси