Официални правила на промоцията „За още чудесни дни през 2020”