Visa Commercial Pay. Пакет от виртуални В2В решения за плащания

Подобрете паричния поток и елиминирайте остарелите ръчни процеси с Visa Commercial Pay. Той е приложим в много случаи, в които се използват бизнес разходи – от плащания на доставчици до корпоративни пътувания и възможности за мобилни плащания – и предлага решение, което опростява начина, по който фирмите управляват плащанията.

Със своя лесен за използване интерфейс Visa Commercial Pay помага на бизнеса да рационализира операциите, да автоматизира съгласуванията и да комуникира информацията за плащания с виртуални карти в една централна и сигурна платформа.


За В2В плащания на доставчици

Насладете се на по-ефективна работа със задълженията Ви и подобрете процеса на възлагане на поръчки с Visa Commercial Pay.

Управлявайте плащанията с виртуални карти чрез интегрирана платформа, която осигурява автоматизация и дигитализация на процесите на закупуване и финансово управление.

Как Visa Commercial Pay помага за В2В плащанията на доставчици

Автоматизирано съпоставяне на данни

Увеличава скоростта на съгласуване на плащанията.

Удължаване на срока за плащане на задължения (DPO)

Подобрете паричния си поток с DPO.

Съкратете сроковете за получаване на плащания от продажби

Подобрете взаимоотношенията си, като извършвате по-бързи плащания към Вашите доставчици.

Гарантирайте спазване на правилата за използване на картата

Наложете спазване на контрола върху разходите на мястото на покупката.

Видимост на данните за плащанията

Visa Commercial Pay Ви предлага една платформа за по-добра видимост на данните за плащанията.

Автоматизирайте процесите

Намалете разходите и времето за обработка на плащанията, като автоматизирате и дигитализирате ръчните процеси.

Ускорете дигиталната трансформация на В2В плащанията на доставчици

Свържете се с Вашия издател, за да научите повече за това как Visa Commercial Pay може да подобри Вашата програма за търговски карти.