Библиотека с ресурси за търговците

Тези документи съдържат подробна информация, предназначена да подпомогне търговците да се ориентират по въпросите за приемане на плащания, измама, сигурност на данните, оторизация и др. Изтеглете ги, отпечатайте ги и ги поддържайте в наличност в Вашия офис.