• Нови партньори. Повече бизнес. По-високи приходи.

    Възползвайте се от възможностите на мобилния ПОС терминал.

Защо се използва Visa Ready за мобилните ПОС терминали

По-лесна навигация на платежната екосистема

Първи стъпки

Получете достъп до програмата Visa Ready за мобилни ПОС терминали

Създайте нови решения за мобилни ПОС терминали

Интересувате се от програмата на Visa Ready за мобилни ПОС терминали?