• Открийте нови възможности за растеж

    Предложете решението Visa Ready за точка на продажби при търговия посредством мобилни устройства.

Защо мобилни ПОС терминали

Решенията за мобилни ПОС терминали могат да увеличат приходите за Вас и Вашите търговци.
A hand holding a mobile phone over a POS completing a contactless transaction.
A sales person assisting with a contactless transaction by showing a customer where to hover a mobile phone.

Първи стъпки

Станете доставчик на мобилен ПОС терминал.
Customer completing a transaction using a mobile credit card reader at a food truck.