• Сигурност на ПИН код

    Visa опростява валидирането на съответствие по сигурността на ПИН кодовете за всички региони.

Новини за сигурността на ПИН кодовете

Woman paying at gas pump.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.