Нюзрум

Вашата дестинация за последните новини, медийни активи и информация за компанията на Visa.

Прессъобщения
Комплекти медийни материали

Следните мултимедийни комплекти са мястото, където ще намерите нашите настоящи активи на марката, включително логото на Visa, изображенията и допълнителни видеоматериали, в допълнение към ключовите акценти, свързани с нашата глобална платежна мрежа, търговски решения, спонсорства и др.

Още новини и мнения от Visa